นโยบายความเป็นส่วนตัว

Asiawebdirect.com มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ (Personal Identifiable Information "PII") ที่คุณให้กับบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคล PII หมายถึงข้อมูลส่วนตัวที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลใดบุลคลหนึ่งได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ AsiaWebDirect จัดการและปกป้อง PII ของคุณตามหลักมารตรฐานสากล โดยมีการปรับนโยบายนี้ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2010

AsiaWebDirect ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนนโยบายเมื่อใดก็ได้และจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม โดยจะมีการประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งบนเว็บไซต์นี้ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาส่งคำถามไปที่ privacy@asiawebdirect.com

ข้อมูลอะไรบ้างที่มีการเก็บรวบรวม
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ AsiaWebDirect จะไม่มีการสร้างข้อมูล การนำมาใช้หรือจัดเก็บประวัติของลูกค้า แต่จะมีการบันทึกเฉพาะ PII และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าเท่านั้น เพื่อที่จะได้จัดการให้บริการตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม

AsiaWebDirect ใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไร
PII มีไว้เฉพาะสำหรับติดต่อให้บริการลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้การบริการต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเติม

AsiaWebDirect ใช้ข้อมูลของคุณกับใครบ้าง
เราจะไม่เปิดเผย ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการจองห้องพัก ทัวร์หรืออื่นๆของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจองหรือการให้บริการของ AsiaWebDirect ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจะสามารถควบคุมและเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างไร
AsiaWebDirect เชื่อในหลักการว่าลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ มีสิทธิที่จะควบคุมการเก็บรวบรวมและการใช้ PII ส่วนตัวของพวกเขาได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

AsiaWebDirect ปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร
เราใช้เทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยระดับสูง จากบริษัทชั้นนำที่มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ฐานข้อมูลลูกค้าเกิดการรั่วไหลได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอะไรบ้างที่มีการเก็บรวบรวม

เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ AsiaWebDirect จะไม่มีการสร้างข้อมูล การนำมาใช้หรือจัดเก็บประวัติของลูกค้า แต่จะมีการบันทึกเฉพาะ PII และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าเท่านั้น จะสังเกตได้ว่าในหน้าเว็บที่มีการรวบรวมข้อมูล PII ทุกหน้า มีการขอข้อมูลส่วนตัวเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ เพื่อที่จะได้จัดการให้บริการตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

การเก็บรวบรวม PII เริ่มต้นเมื่อคุณ:

 • การทำจอง
  ทุกครั้งที่คุณจองห้องพักกับ AsiaWebDirect ระบบจะมีการจัดเก็บชื่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตเพื่อชำระการสั่งจองห้องพักดังกล่าว ข้อมูลที่จัดเก็บได้แก่ หมายเลขและประเภทของบัตร รหัสของบัตร ชื่อผู้ถือบัตร ที่อยู่สำหรับติดต่อส่งเอกสาร และวันหมดอายุของบัตร เป็นต้น
 • สมัครรับจดหมายข่าว
  AsiaWebDirect จะใช้อีเมล์ของคุณ เมื่อคุณใช้อีเมล์ในการสั่งจองห้องพักหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อคุณขอดาวน์โหลดทราเวลไกด์ เพื่อทำการสมัครเป็นสมาชิกรับข่าวสารข้อมูลการท่องเที่ยวทางอีเมล์ของ AsiaWebDirect ทั้งนี้คุณสามารถแจ้งยกเลิกการรับอีเมล์ข่าวดังกล่าวได้ตลอดเวลา (กรุณาดูรายละเอียดวิธีการแจ้งยกเลิกด้านล่าง)
 • การสำรวจข้อมูล การจัดโปรโมชั่นพิเศษและเกมส์การแข่งขันต่างๆ
  หากผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือสมาชิกอีเมล์ข่าวเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดที่ AsiaWebDirect จัดขึ้น จะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจข้อมูล การจัดโปรโมชั่นพิเศษหรือเกมส์การแข่งขันต่างๆ โดยข้อมูลที่มีการจัดเก็บได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 • ติดต่อกับ AsiaWebDirect
  การเก็บรวบรวมข้อมูล PII ประเภทชื่อของลูกค้า อีเมล์และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ จะเกิดขึ้นหากคุณติดต่อส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะรวมทั้งขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองห้องพักเข้ามา

ข้อมูลอื่นๆที่มีการเก็บรวบรวม:

 • ข้อมูลสถิติ
  เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม AsiaWebDirect จะเกิดการบันทึกข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับการเยี่ยมชมนั้นๆ เพื่อใช้จัดทำสถิติ แต่จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัว PII ใดๆทั้งสิ้น
 • IP address
  เมื่อคุณเยี่ยมชม AsiaWebDirect เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำการบันทึก IP Address หรือที่เรียกว่าตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการทุจริตปลอมแปลง
 • คุกกี้
  AsiaWebDirect ได้มีการนำระบบข้อมูลคุกกี้หรือ cookies เข้ามาใช้เป็นครั้งคราว เพื่อเป็นการช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ระบบนี้จะใช้เพื่อการตั้งค่า และจัดเก็บบันทึกการเข้ามาใช้บริการ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเข้าชม AsiaWebDirect ของลูกค้ารวมไปถึงวิธีเข้าหน้าเว็บแต่ละหน้าด้วย

  คุกกี้เป็นหน่วยข้อมูลที่มีการถ่ายโอนไปยังฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้ จุดประสงค์เพื่อทำการเก็บบันทึกข้อมูล การนำระบบคุกกี้มาใช้ จะสามารถเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่าที่แสดงแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ ระบบนี้ถือเป็นการใช้งานตามมตรฐานสากลของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ มีเว็บไซต์มากมายที่ใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทั้งนี้ตัวระบบจะสามารถระบุได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้

  คุณสามารถลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา (ดูวิธีลบเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ในเมนู ความช่วยเหลือ หรือ Help menu)แต่วิธีนี้จะเป็นการลบคุกกี้ทิ้งทั้งหมด ไม่เฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับ AsiaWebDirect หากต้องการเลือกลบเป็นรายตัวก็สามารถทำได้ด้วยการคลิกไปที่ remove option

AsiaWebDirect ใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไร

PII ของคุณจะถูกใช้เพื่อการตอบสนองและดำเนินการตามคำขอของคุณ เมื่อคุณต้องการติดต่อสั่งจองและใช้บริการเว็บไซต์เท่านั้น ข้อมูลที่เก็บในเว็บไซต์อาจจะถูกใช้ไปเพื่อ:

 • การสั่งจองห้องพักหรือบริการอื่นๆ
  ข้อมูลที่เก็บเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ จะใช้ในการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ และเพื่อทำการยืนยันการสำรองห้องพักทางอิเล็กทรอนิกส์ AsiaWebDirect อาจติดต่อคุณเกี่ยวกับการเข้าพัก เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการลูกค้า หรือติดต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองห้องพัก
 • ส่งจดหมายข่าวทางอีเมล์
  จะมีการจัดส่งจดหมายข่าวทางอีเมล์ไปให้เฉพาะสมาชิกที่บอกรับ (รวมถึงลูกค้าที่มีการตอบรับข้อตกลงและเงื่อนไขการจองของเว็บไซต์)
 • การสื่อสารกับคุณ
  AsiaWebDirect อาจจะติดต่อคุณผ่านทางอีเมล์และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อมีการส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะเข้ามา รวมไปถึงกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อในเรื่องการจองห้องพัก ทั้งนี้อาจจะใช้อีเมล์ของคุณและข้อมูลที่ได้จากการจองห้องพักเพื่อติดต่อแจ้งเรื่องการให้บริการเพิ่มเติมและข้อเสนอพิเศษอื่นๆ เพื่อให้การบริการเป็นไปได้ง่ายและมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของคุณ จะไม่มีการส่งข้อมูลหรือข้อเสนอพิเศษใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพักครั้งนั้นๆ ให้ สำหรับการส่งข้อมูลการจองห้องพักอาจจะทำได้โดยส่งไปยังอีเมล์ หรือส่งโดยวิธีการอื่นๆ ตามแต่ที่ลูกค้าต้องการ
 • การป้องกันการทุจริตปลอมแปลง
  AsiaWebDirect อาจทำการส่งผ่านข้อมูลบัตรเครดิตและ IP Address ของคุณไปยังบริษัทที่มีหน้าที่คัดกรองเพื่อช่วยป้องกันการทุจริตปลอมแปลง

AsiaWebDirect ให้ข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจองของลูกค้าแก่ผู้ใด ยกเว้นในกรณีจำเป็นดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการที่พัก
  จะมีการให้รายชื่อแขกผู้เข้าพัก รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์แก่ผู้ให้บริการที่พักหรือโรงแรม (accommodation suppliers) ที่เกี่ยวข้องกับการจองครั้งนั้นๆ โรงแรมต้องขอข้อมูลดังกล่าวสำหรับการจองห้องพักแต่ละครั้งเพื่อใช้ติดต่อกับผู้จองในกรณีที่จำเป็น นอกจากนี้อาจมีการส่งผ่านข้อมูลบัตรเครดิตของคุณให้กับโรงแรมด้วย โดยจะทำผ่านหน้าเว็บที่มีรหัสผ่านป้องกันเป็นอย่างดี จุดประสงค์เพื่อเป็นการรับประกันการจองห้องพัก หรือเพื่อให้โรงแรมเรียกเก็บเงินบางส่วนจากยอดจองทั้งหมด (เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อเสนอ)
 • การชำระเงิน
  มีการส่งข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่เรียกเก็บเงินของคุณ กับธนาคารที่เป็นผู้ดำเนินการชำระเงินของคุณ โดยทำผ่านระบบการจ่ายเงินที่ปลอดภัย ทั้งนี้อาจจะมีการส่งข้อมูลบัตรเครดิตของคุณและ IP Address ไปยังบริษัทที่มีหน้าที่คัดกรอง เพื่อช่วยป้องกันการทุจริตปลอมแปลง
 • กลุ่มสมาชิกของบริษัท
  อาจจะมีการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือของเรา ซึ่งหมายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ (HK) จำกัด จุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองห้องพัก และให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องแก่ลูกค้า ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
  บางครั้งอาจจะมีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลที่คุณให้ไว้ตามกฎหมาย และอาจจะมีความจำต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการแสดงการคุกคามต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น เช่น การฉ้อโกงลูกค้า เป็นต้น

คุณสามารถควบคุมและเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างไร

AsiaWebDirect เชื่อในหลักการว่าลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ มีสิทธิที่จะควบคุมการเก็บรวบรวมและการใช้ PII ส่วนตัวของพวกเขาได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้:

 • การบอกรับและการยกเลิกเป็นสมาชิก จดหมายข่าว
  เมื่อใดที่คุณต้องการเปลี่ยนอีเมล์ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกจดหมายข่าวคุณสามารถทำได้ โดยคลิกไปที่ "จดหมายข่าว" และทำตามรายละเอียดที่ระบุไว้
 • ข้อมูลการจอง
  หากคุณต้องการแก้ไข PII ที่เคยให้ไว้ระหว่างสั่งจองห้องพักกรุณาติดต่อเรา
 • จำรายละเอียดของฉันสำหรับครั้งต่อไป
  หากต้องการให้ยกเลิกการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับการจองครั้งต่อไป กรุณาคลิกเอาเครื่องหมายถูกออกจากหน้าข้อความที่ระบุว่า "จำรายละเอียดของฉันสำหรับครั้งต่อไป" หรือ ติดต่อเรา
 • รายละเอียดทั่วไป
  หากคุณต้องการแก้ไข PII ที่เคยให้ไว้ระหว่างสั่งจองห้องพักกรุณา ติดต่อเรา

AsiaWebDirect ปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับสูง จากบริษัทชั้นนำที่มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ฐานข้อมูลลูกค้าเกิดการรั่วไหลได้

AsiaWebDirect ได้รับใบรับรองดิจิทัลจากกลุ่ม VeriSign ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมในการป้องกันและจัดการการส่งข้อมูลออนไลน์

ระบบต่างๆของบริษัทมีการเข้ารหัสเฉพาะซึ่งถูกออกแบบและจัดทำให้มีลักษณะเฉพาะตัว (encryption) และมีระบบเทคโนโลยีไฟร์วอลล์ (firewall) ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ดังนั้นเมื่อคุณส่ง PII เข้ามาทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองโดยระบบ Secure Socket Layer (SSL) เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการส่งผ่านข้อมูลที่ปลอดภัย

นโยบายร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์

1. แจ้งเตือนการละเมิดสิทธิ์

Asia Web Direct เชื่อมั่นในการเคารพสิทธิ์ผู้อื่น ถ้าคุณเชื่อว่าข้อความหรือภาพถ่ายใดใดบนเว็บไซต์ของเราเป็นลิขสิทธิ์ของคุณ กรุณาชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องครอบคลุมรายละเอียดตามด้านล่างนี้

กรุณาให้ข้อมูลตามรูปแบบดังต่อไปนี้:

 1. รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณร้องเรียนว่าถูกละเมิด
 2. รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเรียกร้องว่าละเมิดงานลิขสิทธิ์ของคุณ และการระบุข้อมูลที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถสืบค้นสิ่งที่ละเมิดดังกล่าวในเว็บไซต์ได้ อย่างเช่น ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังสิ่งที่ละเมิดดังกล่าว
 3. รายละเอียดในการติดต่อกลับของคุณ เพื่อที่บริษัทจะใช้ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนดังกล่าว และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากคุณระบุอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ไว้พร้อม
 4. รวมถึงข้อความตามนี้ “ข้าพเจ้ามีความเชื่อโดยสุจริตว่า เนื้อหาที่ถูกอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
 5. รวมถึงข้อความตามนี้ “ข้าพเจ้าขอสาบานภายใต้บทลงโทษของการให้ความเท็จว่า ข้อมูลในคำบอกกล่าวนั้นถูกต้อง และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ เป็นผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ซึ่งกล่าวอ้างถึงการละเมิด แต่เพียงผู้เดียว”
 6. คำบอกกล่าวต้องลงลายมือชื่อบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งกล่าวอ้างถึงการละเมิด

เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา ให้แจ้งคำบอกกล่าวว่าด้วยเรื่องเนื้อหาที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์แห่งนี้ ทางอีเมล์ และให้ส่งไปที่ copyright@asiawebdirect.com

ทั้งนี้คุณสามารถส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้เช่นกัน:

 • Asia Web Direct c/o The Legal Department, 7 Baroona Road, Milton, QLD, AUSTRALIA 4064
 • หมายเลขแฟกซ์: +61 7 3512 9914
 • กรุณาใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์ของเรา

ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณปรึกษาฝ่ายกฎหมายของคุณ ก่อนที่จะกรอกคำบอกกล่าวเรื่องละเมิดสิทธิ์หรือหนังสือแจ้งกลับ ทั้งนี้ควรตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคุณอาจต้องรับผิดชอบความเสียหาย (ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าทนายความ) ในกรณีที่การร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณเป็นเท็จ

บริษัทฯ จะพิจารณาหนังสือบอกกล่าวและดำเนินการในลำดับต่อไป ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าหนังสือบอกกล่าวเหล่านั้นได้ระบุรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดข้างต้น ทั้งนี้โปรดทราบว่า ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ หากคุณไม่ได้กรอกรายละเอียดข้างต้นอย่างถูกต้อง หรือไม่ได้กรอกให้สมบูรณ์

2. นโยบายเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นซ้ำแล้วซ้ำอีก

เนื่องด้วยรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล ("DMCA") และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายยุติความสัมพันธ์กับสมาชิกเว็บไซต์ หรือเจ้าของบัญชีหรือเจ้าของแอคเคาน์ ที่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เหมาะสมและอยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ อาจจะจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางส่วน และ/หรือ ยุติแอคเคาน์ของผู้ใช้ ซึ่งกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ว่า ณ ขณะนั้นจะเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นซ้ำหรือไม่ก็ตาม หากคุณเชื่อว่ามีเจ้าของแอคเคาน์ หรือสมาชิกของเว็บไซต์รายใด เป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นซ้ำแล้วซ้ำอีก กรุณาแจ้งข้อมูลที่มีน้ำหนักด้วยการกรอกคำบอกกล่าวและส่งมาที่บริษัท เพื่อจะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป ในกรณีที่มีการแปลกฎระเบียบเป็นภาษาอื่นๆ และเกิดความคลาดเคลื่อน ให้ถือเอารายละเอียดที่ระบุในภาษาอังกฤษเป็นแนวทางปฏิบัติเท่านั้น

 
เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน